Polityka Prywatności

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.vitay.pl (dalej również Serwis) jest PKN ORLEN S.A (dalej również Administrator).
Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań aby chronić Państwa prywatność w trakcie korzystania z www.vitay.pl.

Pliki Cookies
W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników serwisu vitay.pl, witryna www.vitay.pl używa tzw. plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku cookie przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Serwisu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Użytkownika własny plik cookie. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać Użytkowników naszego Seriwsu i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na stronie www.vitay.pl.

Wykaz plików Cookies wykorzystywanych w serwisie www.vitay.pl:
ASP.NET_SessionId - Identyfikator sesji
ASPXAUTH - Klucz autoryzacyjny
Polls - Identyfikatory sond wypełnionych przez użytkownika
GridView - Dane dotyczące wyświetlania listy wyników wyszukiwania
CookiePolicyAccepted - Informacja o zgodzie na stosowanie plików cookie
vitay - Informacja czy użytkownik jest Prelogowany
__utma - Dane statystyczne
__utmb - Dane statystyczne
__utmc - Dane statystyczne
__utmz - Dane statystyczne
__utmv - Dane statystyczne
TSxxxxxxxx, TSxxxxxxxx_d (gdzie: x - znaki alfanumeryczne, d - liczby 1 – 14) - pliki odpowiadające za prawidłowy transfer danych pomiędzy serwerami obsługującymi zapytania

W jaki sposób mogę uaktywnić obsługę plików cookies?

Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, należy postępować następująco:
• w menu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” i kliknąć „Opcje internetowe”; otwiera się nowe okno
• w oknie należy wybrać zakładkę „Prywatność” w pasku nawigacyjnym
• następnie kliknąć na przycisk „Zaawansowane...”; otwiera się okno o nazwie „Zaawansowane ustawienia prywatności”
• wtedy, gdy wyłączą Państwo „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, ważne jest, aby wybrać opcję „Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji”.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Seriwsu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się).
Pliki Cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.
Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Login i hasło

W celu ułatwienia logowania, Serwis umożliwia zapamiętanie Państwa danych niezbędnych do logowania, zapisując je na Państw komputerze. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo serwis www.vitay.pl łącząc się z tego samego komputera, dane niezbędne do logowania (aders e-mail; hasło) są rozpoznawane automatycznie. Powyższa funkcja działa tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa akceptuje pliki cookies oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody (odznaczenie zgody „pamiętaj mnie” w oknie logowanie). W trosce o Państwa bezpieczeństwo, dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, informacje o zamówionych prezentach, danych teleadresowych – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. W przypadku, w którym współ korzystacie Państwo z komputera z innymi osobami nie zalecamy zaznaczania opcji „pamiętaj mnie”.

Serwis www.vitay.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń – aby te starania były skutecznie również Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swoich danych. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Prosimy o wpisywanie hasła podczas zakładania konta w Serwisie, które nie będzie łatwe do odgadnięcia przez osoby postronne. W celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególne chronionymi danymi są adresy e-mail. Po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik nie może osobiście zmienić adresu e-mail, dlatego prosimy o rejestrowania tych adresów e-mail, które są faktycznie przez Państwo używane. W szczególnych przypadkach uzasadniających konieczność zmiany adresu e-mail (login) prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.

Badania marketingowe
Administrator za pośrednictwem Serwisu może przeprowadzać różne badania marketingowe (w szczególności ankiety oraz sondy). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych badań oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je w Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

Kontakt z nami

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie https://www.vitay.pl/kontakt.html (formularz dostępny po zalogowaniu). Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane konta. Jednocześnie Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się również z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu:
• Użytkownicy Super VITAY: z telefonu stacjonarnego: 0 801 1 78737 ( 0 801 1 SUPER) z telefonu komórkowego: 0 501 8 78737 (0 501 8 SUPER).
• Użytkownicy VITAY: telefonu stacjonarnego: 0 801 1 67536 (0 801 1 ORLEN) z telefonu komórkowego: 0 502 1 67536 (0 502 1 ORLEN)

Dane osobowe

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a. umożliwienia skorzystania z formularza kontaktowego;
b. zbierania danych za pomocą cookies;
c. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w przypadku zbierania danych za pomocą cookies – przepisy prawa telekomunikacyjnego.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy utrzymaniu Serwisu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do odpowiedzi na zgłoszenie otrzymane od Użytkownika poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.

10. Dane osobowe Uczestnika Programu VITAY przetwarzane są na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY, dostępnym na stronie www.vitay.pl.

Postanowienia końcowe
Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Programu VITAY.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.


 
link link link

error
link

{2}