Polityka Prywatności

 

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.vitay.pl (dalej również Serwis) jest PKN ORLEN S.A (dalej również Administrator).
Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań aby chronić Państwa prywatność w trakcie korzystania z www.vitay.pl.
Zapewniamy Państwu realizację wszystkich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
Zbiór danych osobowych prowadzony przez administratora został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i został wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest PKN ORLEN S.A.

Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Programu VITAY. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. Niezależnie od powyższego, jeżeli korzystają Państwo z funkcjonalności Serwisu i np. zamawiają prezenty, Państwa dane osobowe są używane w celu realizacji dostarczenia prezentu itp.

Dane wymagane podczas rejestracji
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: nr karty VITAY, imię, nazwisko, kod pocztowy data urodzenia, adres poczty elektronicznej (login), hasła. Dane te są wymagane w celu zabezpieczenia dostępu przez osobami niepowołanymi do Państwa sald punktowych. Aby rejestracja w Serwisie mogła przebiec poprawnie, dane wpisywane podczas rejestracji muszą być zgodne z danymi, jakie były zgłoszone przez Użytkownika podczas przystępowania do programu VITAY na stacji paliw ORLEN.

W przypadku problemów z poprawnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego w Serwisie bardzo prosimy o kontakt z konsultantami w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta:

 • 0 801 1 67536 (0 801 1 ORLEN) z telefonu stacjonarnego*
 • 0 502 1 67536 (0 502 1 ORLEN) z telefonu komórkowego*

* Koszt połączenia wg taryfy operatora

Podczas wizyty na stacji ORLEN Użytkownik może poprosić obsługę stacji o odczytanie i wydruk danych teleadresowych z Programu VITAY, przy tej okazji Użytkownik powinien zaktualizować swoje dane, jeśli stwierdzi ich nieaktualność.

Informacja handlowa
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Serwisu niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu dot. niedostępności, potwierdzenia zmiany hasła itp. Natomiast treści o charakterze promocyjnym związane z działalnością komercyjną Serwisu i jego partnerów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zarejestrowany Użytkownik w każdym czasie ma możliwość wyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w kanale e-mail lub/i SMS. Funkcjonalność ta jest dostępna w Serwisie w sekcji Moje Konto/Ustawienia konta.
Funkcjonowanie serwisu SMS-owego pod nazwą „Bądźmy w kontakcie” jest opisane w odrębnym Regulaminie w sekcji Zbieraj punkty/Twoje promocje.

Usunięcie konta
Rezygnacja przez Użytkownika z korzystania z Serwisu www.vitay.pl jest dobrowolna i może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://www.vitay.pl/ustawienia-konta.html (formularz dostępny po zalogowaniu do Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez Administratora zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego VITAY.

Pliki Cookies
W celu dostosowania treści do potrzeb Użytkowników witryna www.vitay.pl używa tzw. plików cookies. Pliki cookies zapisywane są w Państwa przeglądarce internetowej. Po odebraniu pliku cookie przez przeglądarkę internetową, odsyła je ona jako informację dodatkową z powrotem na serwer przy każdorazowym wejściu na stronę Serwisu. Serwer internetowy tworzy dla każdego Użytkownika własny plik cookie. Na podstawie plików cookies możemy rozpoznać Użytkowników naszego Seriwsu i w ten sposób odesłać im żądane informacje. Tylko wtedy, gdy pliki cookies są aktywne, mogą Państwo korzystać ze wszystkich funkcji na stronie www.vitay.pl.

Wykaz plików Cookies wykorzystywanych w serwisie www.vitay.pl:

 • ASP.NET_SessionId - Identyfikator sesji
 • .ASPXAUTH - Klucz autoryzacyjny
 • Polls - Identyfikatory sond wypełnionych przez użytkownika
 • GridView - Dane dotyczące wyświetlania listy wyników wyszukiwania
 • CookiePolicyAccepted - Informacja o zgodzie na stosowanie plików cookie
 • vitay - Informacja czy użytkownik jest Prelogowany
 • __utma - Dane statystyczne
 • __utmb - Dane statystyczne
 • __utmc - Dane statystyczne
 • __utmz - Dane statystyczne
 • __utmv - Dane statystyczne
 • TSxxxxxxxx, TSxxxxxxxx_d (gdzie: x - znaki alfanumeryczne, d - liczby 1 – 14) - pliki odpowiadające za prawidłowy transfer danych pomiędzy serwerami obsługującymi zapytania


W jaki sposób mogę uaktywnić obsługę plików cookies?
Jeżeli korzystają Państwo z przeglądarki Internet Explorer, należy postępować następująco:
• w menu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” i kliknąć „Opcje internetowe”; otwiera się nowe okno
• w oknie należy wybrać zakładkę „Prywatność” w pasku nawigacyjnym
• następnie kliknąć na przycisk „Zaawansowane...”; otwiera się okno o nazwie „Zaawansowane ustawienia prywatności”
• wtedy, gdy wyłączą Państwo „Zastąp automatyczną obsługę plików cookie”, ważne jest, aby wybrać opcję „Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji”.

W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Seriwsu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy Użytkownika i hasła (logować się).
Pliki Cookies Serwisu nie są szkodliwe ani dla Państwa ani dla Państwa komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach Serwisu.
Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych. Dane te są w pełni zanonimizowane. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis oraz żeby dostosować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

Login i hasło
W celu ułatwienia logowania, Serwis umożliwia zapamiętanie Państwa danych niezbędnych do logowania, zapisując je na Państw komputerze. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo serwis www.vitay.pl łącząc się z tego samego komputera, dane niezbędne do logowania (aders e-mail; hasło) są rozpoznawane automatycznie. Powyższa funkcja działa tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa akceptuje pliki cookies oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody (odznaczenie zgody „pamiętaj mnie” w oknie logowanie). W trosce o Państwa bezpieczeństwo, dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła, informacje o zamówionych prezentach, danych teleadresowych – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL. W przypadku, w którym współ korzystacie Państwo z komputera z innymi osobami nie zalecamy zaznaczania opcji „pamiętaj mnie”.

Serwis www.vitay.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń – aby te starania były skutecznie również Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swoich danych. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.
Prosimy o wpisywanie hasła podczas zakładania konta w Serwisie, które nie będzie łatwe do odgadnięcia przez osoby postronne. W celu zapewnienie bezpieczeństwa szczególne chronionymi danymi są adresy e-mail. Po założeniu konta w Serwisie, Użytkownik nie może osobiście zmienić adresu e-mail, dlatego prosimy o rejestrowania tych adresów e-mail, które są faktycznie przez Państwo używane. W szczególnych przypadkach uzasadniających konieczność zmiany adresu e-mail (login) prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta.

Badania marketingowe
Administrator za pośrednictwem Serwisu może przeprowadzać różne badania marketingowe (w szczególności ankiety oraz sondy). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych badań oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Serwisie. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

Kontakt z nami
Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie https://www.vitay.pl/kontakt.html (formularz dostępny po zalogowaniu). Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane konta. Jednocześnie Administrator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się również z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem telefonu:

 • Użytkownicy Super VITAY: z telefonu stacjonarnego: 0 801 1 78737 ( 0 801 1 SUPER) z telefonu komórkowego: 0 501 8 78737 (0 501 8 SUPER).
 • Użytkownicy VITAY: telefonu stacjonarnego: 0 801 1 67536 (0 801 1 ORLEN) z telefonu komórkowego: 0 502 1 67536 (0 502 1 ORLEN)


Postanowienia końcowe
Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Programu VITAY.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

 
link link link

error
link

{2}