Informacja o ważności punktów

 

1. Na jakiej podstawie umarzamy punkty?

Punkty mogą być umarzane na podstawie zapisu Regulaminu Programu VITAY pkt 7.14

Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia którejkolwiek z Kart VITAY, Karta VITAY traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.


2. Które punkty zostaną objęte umorzeniem?

Punkty objęte procesem umorzenia pochodzą z okresu od 01.01.2009 r. do 31.12.2013 r. W przyszłości, umarzane będą Punkty z dalszych okresów.


3. Kiedy moje punkty z okresu 01.01.2009 r. do 31.12.2013 r. zostaną umorzone?

Punkty zostaną umorzone 31.03.2021 r.


4. Czy i w jaki sposób Uczestnicy Programu VITAY będą wcześniej informowani o ilości punktów zagrożonych oraz o terminie ich umorzenia?

Uczestnicy Programu VITAY będą odpowiednio wcześniej informowani o punktach zagrożonych i terminie ich umorzenia:

  • w mailingach,
  • na wydrukach fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio na stacjach paliw.

5. Gdzie mogę zobaczyć ilość punktów, która straci ważność?

Liczbę punktów objętych procesem umorzenia możesz sprawdzić:

  • w aplikacji mobilnej VITAY - w historii transakcji z opisem: Umorzenie punktów (wg. Regulaminu Programu VITAY pkt 7.14)
  • po zalogowaniu w serwisie www.vitay.pl - w historii transakcji z opisem: Umorzenie punktów (wg. Regulaminu Programu VITAY pkt 7.14)
  • w całodobowej Infolinii Programu VITAY - Kontakt

 
link link

link

error
link

{2}