Wielka loteria

Programu VITAY

 • Regulamin Promocji

  Pobierz
 • Regulamin Sprzedaży Promocyjnej

  Pobierz
 • Regulamin Loterii Promocyjnej

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży Promocyjnej – lista stacji paliw, na których można zrealizować Rabat

  Pobierz
 • Formularz oświadczenia laureata nagrody I stopnia

  Pobierz
 • Formularz Kwestionariusza AML

  Pobierz
 • Lista stacji paliw, na których można zrealizować nagrodę III i IV stopnia

  Pobierz

Do Promocji można przystąpić wymieniając 200 pkt VITAY na Los na vitay.pl w okresie 03.12.2018-10.02.2019 r. lub do wyczerpania puli Losów. Promocja składa się z Loterii i Sprzedaży Promocyjnej i jest przeznaczona dla Zarejestrowanych Uczestników Programu VITAY. Szczegóły Promocji w Regulaminach dostępnych na vitay.pl

* Rabat jest rabatem minimalnym. Stacje franczyzowe mogą stosować własny rabat, nie niższy niż rabat minimalny wskazany w niniejszym materiale.
Rabat obowiązuje przy jednorazowym zakupie maksymalnie 50 litrów paliwa VERVA. Rabat można zrealizować do 31.03.2019 r.

link link link

error
link

{2}